Kvietimas maldai

Suvokdami nuolatinį Dievo buvimą šalia, išgyvendami silpnumą, nusivylimą, neviltį, pyktį, patyrę išsipildymo džiaugsmą, kreipkimės į mūsų Viešpatį maldos žodžiais. Patikėdami Jam visus savo rūpesčius, emocijas, patirtis, neužmirškime dėkoti.

Visus savo išgyvenimus patikėkime Dievo Gailestingumui.

Šlovinimas

Šlovinu Tave, Viešpatie, už kurtinantį paukščių klegesį ir už tai, kad galiu juos girdėti savo tyloje. Šlovinu Tave už skriejančius debesis ir už vaizduotę, kuri neleidžia jiems pasilikti debesimis. Šlovinu Tave už tai, kad leidi man kartu su Tavimi kurti pasaulį ir už atvirumą, kuris leidžia nepaliauti tuo tikėjus. Dėkoju Tau už verkiantį kūdikį, sutrikusį jaunuolį ir vaikus, kurie beldžiasi į bažnytėlės duris. Ačiū Tau, kad atsiliepi, kai man šitaip Tavęs reikia. Viešpatie, suteik malonę, kad Tavo dosnumo neišbarstyčiau, kad Tavo dovanomis mokėčiau dosniai ir jautriai dalytis. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Šlovinu Dievą už tai, kad Jis apreiškia dangaus paslaptis paprastiems žmonėms. Džiaugiuosi tiesa, jog Dievas Tėvas trokšta būti arti mano gyvenimo. Apreiškia savo meilę mano paprasčiausioje kasdienybėje. Gėrisi ja.

Maldai su Šventuoju Raštu: 1 Jn 4, 16.

Dėkingumas

Dangiškasis Tėve, dėkoju, kad esu nuostabiai padarytas. Troškau tikėti, kad Tu atlyginsi tiems, kurie uoliai tavęs ieško. Visa širdimi ieškojau Tavo karalystės, ir Tu įvykdei savo pažadą. Šlovinu Tave, Viešpatie, Tu palaiminai mūsų šeimą, nes Tau nieko nėra neįmanoma. Dėkoju Tau, kad suteikei man vilties patikėti stebuklu. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Maldai su Šventuoju Raštu: Ps 113, 9; Ps 139, 14; Mt 6, 33; Lk 1, 36-37.

Įvaikinimas

Dangiškasis Tėve, pasitikėdami kreipėmės į Tave, ir Tu pažadinai mūsų širdyse troškimą priimti į šeimą vaikelį. Tėve, suteik mums išminties ir įžvalgumo susitinkant su įvaikinimo tarnybos atstovais bei socialiniais darbuotojais, padėk tinkamai pasiruošti ir sutvarkyti visus dokumentus. Meldžiame, išlaisvink iš bereikalingo savęs kaltinimo, kad pasirinkome įvaikinimą, nors nuo pat pradžių patikėjome Tau mūsų šeimos pagausėjimą. Dėkojame Tau, nes viskas išeina į gera mylintiems Dievą. Meldžiame Tave, globok biologinius mūsų būsimo vaikelio tėvus ir visą mūsų šeimą. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Maldai su Šventuoju Raštu: Jer 1, 5; Ps 5, 12; Ps 68, 6; Ps 82, 3; Mt 6, 33; Rom 8, 1; Rom 8, 28; Jok 1, 5.

Nepilnavertiškumas

Dangiškasis Tėve, sukūrei žmogų, kaip vyrą ir moterį sukūrei, ir matei, kad tai yra labai gera. Tėve, dėl nevaisingumo jaučiuosi netikęs, nevisavertis. Dangiškasis Tėve, tikėjimu padėk man ištverti nevaisingumą. Dėkoju Tau, kad mano dvasia ir kūnas yra nepeiktini, nieko nestokoja. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Maldai su Šventuoju Raštu: Pr 1, 31; Kol 2, 10; Jok 1, 4.

Pasirinkimai

Dangiškasis Tėve, dėkoju už pašaukimą šeimai. Tačiau dėl nevaisingumo taip dažnai kyla įvairių dilemų. Meldžiu, mokyk mane ir rodyk kelią, lydėk mane ir patark. Tu pašventini žmogų dar prieš gimimą, todėl meldžiu, padėk man puoselėti gyvybės šventumą. Dėkoju Tau, Tėve, kad suteiki man ramybės. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Maldai su Šventuoju Raštu: Jer 1, 5; Ps 32, 8.

Abortas

Dangiškasis Tėve, gyvybės Davėjau, Tu užmezgei mane motinos įsčiose. Mano širdis sudužusi, jaučiuosi tuščia, nes pasirinkau abortą ir sunaikinau gyvybę savyje. Buvau susijaudinusi, jaučiau spaudimą, nejaučiau palaikymo, nesupratau, ką darau, vaikiausi patogumo. Labai sielvartauju dėl to, ką padariau. Apgailestaudama meldžiu Tavo atleidimo. Tu esi tas, kuris atleidžia visas nuodėmes, apsupa meile ir gailestingumu. Dėkoju, kad man atleidi, kad myli mane. Smerkiu save, negaliu pamiršti savo poelgio. Meldžiu, išlaisvink iš gėdos, gydyk mano emocines žaizdas. Tu liepei: „Rinkis gyvenimą, kad tu ir tavo palikuonys būtumėte gyvi“. Nuo šios akimirkos renkuosi gyvenimą. Dėkoju Tau. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Maldai su Šventuoju Raštu: Ps 139, 13; Ps 103, 3-4; Rom 8, 1; Ps 127, 3; Iz 61, 7.

Baimė

Dangiškasis Tėve, šaukiausi, ir Tu atsiliepei, išgelbėjai mane iš visų mano baimių. Dėkoju Tau, kad esi su manimi. Man nebereikia bijoti, nuogąstauti dėl ateities, nereikia jaudintis. Ačiū, kad esi mano parama ir mano stiprybė. Įliek ramybės į mano sunerimusią širdį, remk mane savo teisumo dešine. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Maldai su Šventuoju Raštu: Iz 41, 10; Jn 14, 27.

Bėgant metams

Dangiškasis Tėve, laikas bėga. Sulig kiekvienu mėnesiu jaučiuosi taip, lyg mėginčiau aplenkti biologinį laikrodį. Net gydytojai kalba, jog neįmanoma mano metų gimdyti. Tačiau šlovinu Tave už Tavo Žodį, kuris palieka manyje viltį per Saros ir Elžbietos gyvenimus. Jėzau, Tu esi tas pats vakar ir šiandien, tas pats ir per amžius. Tikiu, jog šiandien gali padaryti stebuklą man. Juk nieko Tau nėra neįmanoma. Dėkoju, kad darbuojiesi mano gyvenime. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Maldai su Šventuoju Raštu: Pr 17, 17; Ps 92, 12-15; Lk 1, 7; Lk 1, 24; Lk 1, 37.

Įtempti santykiai

Dangiškasis Tėve, nevaisingumas apsunkino mano santykius. Padėk man nutilti ir sergėk, kad joks bjaurus žodis neištrūktų iš mano lūpų, kad kalbėčiau tik tai, kas gera ir naudinga. Padėk mylėti mano sutuoktinį ir gerbti jo norus. Padėk man mylėti ir gerbti motiną ir tėvą bei kitus šeimos narius, nors jie ir nesupranta mūsų sprendimų. Padėk man neįsižeisti, kad draugai nepaiso mano bėdų arba skaudina mėgindami padėti. Dėkoju Tau, kad mokausi mylėti artimą savo dėl Tavo begalinės meilės man. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Maldai su Šventuoju Raštu: Pat 17, 17; Pat 31, 26; Mt 7, 12; Mk 11, 25; 1 Kor 13, 4-7; Ef 4, 29-32; Ef 5, 33.

Laukiant nėštumo testo rezultatų

Dangiškasis Tėve, laukiant rezultatų stengiuosi atmesti bet kokius įsivaizdavimus, baimę, nekantrą ir nerimą; atiduodu juos į Kristaus rankas. Dėkoju Tau ir nebijau blogos žinios, nes Tu stiprini mane ir suteiki man vilties. Aš tvirtai pasitikiu Tavimi. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Maldai su Šventuoju Raštu: Ps 31, 4; Iz 41, 10; 2 Kor 10, 4-5; Ps 112, 7.

Sielvartas

Dangiškasis Tėve, gailestingumo Dieve, dėkoju Tau, nes esi visokios paguodos Dievas. Meldžiu, nuimk nuo manęs šią sielvarto naštą. Dėkoju, kad atsiuntei savo Sūnų Jėzų Kristų, kuris pažįsta mano negalią ir skausmą. Meldžiu, perkeisk mano sielvartą džiaugsmu. Nebeliūdėsiu, nes džiugesys Tavyje yra mano stiprybė. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Maldai su Šventuoju Raštu: Neh 8, 10; Iz 53, 4; Iz 58, 11.

Nerimas

Dangiškasis Tėve, jaučiu, kaip mane užvaldo nerimas, mintys ima skrieti kaip pašėlusios, o širdis daužosi. Tėve, padėk man su pasitikėjimu, atvira širdimi išsakyti Tau savuosius troškimus, kad nerimas virstų ramybe, Tavo pažadėta ramybe, kuri pranoksta bet kokį supratimą. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Maldai su Šventuoju Raštu: Iz 26, 3-4; Fil 4, 6.

Ateitis

Dangiškasis Tėve, dėkoju Tau, kad mane sukūrei ir paruošei man tobulą planą. Dėkoju, kad suteikei man vilties ateičiai. Tu pradėjai manyje gerą darbą ir meldžiu, kad pabaigtum jį iki Kristaus Jėzaus dienos. Nors nesuprantu, kodėl esu nevaisingas, tikiu, jog Tu esi Dievas ir turi užmojį mano labui, o ne mano žalai. Dėkoju Tau! Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Maldai su Šventuoju Raštu: Jer 29, 11; Rom 8, 28; Fil 1, 6.

Laukimas

Dangiškasis Tėve, laukti itin sunku, ypač matant tiek nėščiųjų ir mažų vaikų. Sustiprink mane, padėk drąsiai laukti to, ko trokšta mano širdis – Tavo tobulo plano išsipildymo. Šlovinu Tave ir dėkoju, pasitikiu Tavimi. Tikiu, kad atgausiu jėgas. Lauksiu pasitikėdamas, tikėdamas, kad Tu atsiliepsi ir atgaivinsi mane. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Maldai su Šventuoju Raštu: Ps 37, 4; Ps 38, 16; Ps 130, 5; Iz 40, 31.

Nusivylimas

Dangiškasis Tėve, kiekvieną mėnesį – naujas nusivylimas. Meldžiu kūdikio, bergždžiai. Nesuprantu, kodėl turiu taip kentėti. Tačiau Tu sakai, kad turiu džiaugtis savo kentėjimuose, nes įgyju ištvermės, o ištvermingumas ugdo mane kaip asmenį. Šlovinu Tave už Tavo didžią meilę, kurią išliejo mano širdyje Šventoji Dvasia, už išganingą viltį. Nepaliausiu tikėjęs Tavimi. Dėkoju Tau. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Maldai su Šventuoju Raštu: Rom 5, 3-5; 1 Pt 2, 6.

Kaltė

Dangiškasis Tėve, dėkoju Tau, kad atidavei savo Sūnų Jėzų Kristų mirti ant Kryžiaus už visas mano nuodėmes: buvusias, esamas ir būsimas. Tėve, artinuosi prie Tavęs tyra širdimi ir pasitikėdamas, tikiu, kad esu apvalytas nuo kaltės. Dėl nevaisingumo jaučiuosi lyg apsisiautęs gėdos, kaltės ir pasmerkimo apsiaustu. Verčiau apsigaubčiau karališka teisumo skraiste, kurią Tu taip kilniai dovanoji. Pasitikiu Tavimi, žinau, kad esu Tavo vaikas, dėkoju Tau, nes žinau, kad niekada nebūsiu pasmerktas ar sugėdytas. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Maldai su Šventuoju Raštu: Iz 61, 10; Ps 25, 2; Rom 8, 1-2; Rom 10, 11.

Vienišumas

Dangiškasis Tėve, šlovinu Tave už tai, kad mane sukūrei, bet dėl nevaisingumo jaučiuosi visų apleistas ir pamirštas. Labai trokštu vaikelio, o atrodo, lyg manojo troškimo niekas nepaisytų, lyg niekam tai nerūpėtų. Padėk kliautis ne savo jausmais, o Tavo žodžiu. Juk Tau nėra nieko paslėpta. Tu nepaliksi mūsų našlaičiais. Tu viską apie mane žinai, net mano galvos plaukai suskaityti. Viešpatie, niekas manęs neatskirs nuo Tavo meilės, dabar ir per amžius. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Maldai su Šventuoju Raštu: 1 Sam 12, 22; Iz 49, 15-16; Mt 10, 29-31; Mt 28, 20; Jn 14, 18; Rom 8, 35-39; Ef 1, 6.

Pavydas

Dangiškasis Tėve, Tavo Žodis moko mylėti. Žinau, kad pavydui nėra vietos Tavo dieviškoje meilėje. O aš, Tėve, grumiuosi su pavydu matant besilaukiančias poras ir girdint apie kitų šeimų pagausėjimą. Padėk man neneigti Tavo gerumo, išmokyk džiaugtis dėl Tavo tobulo plano kitiems, kuriuos Tu palaiminai mažyliu. Mokyk mane nelyginti savo gyvenimo su kitų, paimti kiekvieną neigiamą, pavydžią mintį nelaisvėn, kad paklustų Kristui. Prašau Tavo pagalbos, kad džiūgaučiau su kitais tiesoje girdint apie nėštumą ir gimdymą. Dėkoju, kad mokai mane mylėti. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen

Maldai su Šventuoju Raštu: 1 Kor 13, 4-7; 2 Kor 10, 4-5; 2 Kor 10, 12.

Pyktis

Dangiškasis Tėve, pykstu dėl nevaisingumo, bet meldžiu, tegu Tavo dieviška meilė liejasi per mane, nes ji kantri, maloninga ir nepasiduoda piktumui. Padėk man, kad būčiau lėtas kalbėti ir lėtas pykti bendraujant su šeimos nariais, draugais ar gydytojais. Leisk man nepykti ant Tavęs, Viešpatie, dėl visko, ką tenka iškęsti ir dėl to, ko nesuprantu. Saugok mane, kad pykčiu nenusidėčiau. Dėkoju, Tėve, kad išlaisvini mano širdį iš pykčio, per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Maldai su Šventuoju Raštu: Pat 15, 18; 1 Kor 13, 4-7; Ef 4, 26; Jok 1, 19-20.

Raktažodžiai: