Bažnyčios mokymas

Pastoracinės pagalbos nevaisingoms šeimoms gairės

Su nevaisingumu susidūrusios katalikų šeimos dažnai atsiduria savotiškoje socialinėje atskirtyje. Kasdieniniame gyvenime juos nedaug kas sieja su vaikų turinčiais katalikais, nes skiriasi poreikiai ir interesai, užimtumas, laisvalaikis. Neretai juntamas stiprus Bažnyčios mokymo nesuprantančių kitų šeimos narių spaudimas siūlant rinktis reprodukcines technologijas. Kadangi tradiciškai vaikai laikomi Dievo dovana, labai nelengva matyti, kaip kita buvusi nevaisinga šeima ima ir susilaukia vaikelio.

Žmogaus asmens samprata

„Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą, pagal savo paveikslą sukūrė jį; vyrą ir moterį; sukūrė juos“ (Pr 1, 27). Sukurtu pagal Dievo paveikslą yra laikomas visas žmogus. Pagal Vatikano II susirinkimo viziją, Dievo paveikslas žmoguje yra pamatinis ir nukreiptas į Dievą, sudarantis žmogaus orumo ir neatimamų žmogaus teisių pagrindą. Žmogaus skirtingumą nuo visų kitų kūrinių aiškiausiai parodo tai, jog tik žmogaus sukūrimas vaizduojamas kaip Dievo atskiro sprendimo rezultatas, apgalvotas siekis žmogų su Kūrėju sujungti savitu ir ypatingu ryšiu.

Užsiprenumeruoti Bažnyčios mokymas