dorybė

Skaistumo prasmė

Skaistumas – darnus lytiškumo įjungimas į žmogaus asmenybę, t.y. į vidinę kūninio ir dvasinio žmogaus vienybę. Lytiškumas, iš kurio matyti, jog žmogus priklauso fiziniam pasauliui, tampa tikrai žmogiška asmens savastimi, kai jis įjungiamas į vieno asmens santykį su kitu, į visišką ir laiko nesaistomą abipusį vyro ir moters savęs dovanojimą neribotam laikui. Meilės skaistumas ir tyrumas yra šventi dalykai ta prasme, kad tai yra Dievo nustatyti tikros meilės pagrindai.

Užsiprenumeruoti dorybė