kaltė

Dvasinis nevaisingumo aspektas

Nevaisingumas dažniausiai traktuojamas kaip medicininė ar socialinė problema, retai pripažįstama, kad tai – dvasinė krizė, prasmės ir tikėjimo susipriešinimas. Tik tada, kai nevaisingumą pripažinęs asmuo ima naujai suvokti save ir savo vietą visatoje, nevaisingumo skausmas ir nusivylimas gali tapti prielaida dvasiniam gijimui ir asmeniniam augimui. Diagnozavus nevaisingumą bei įžvelgus grėsmę principingumui ir sąžiningumui, galima pasakyti „ne“ medicininėms intervencijoms, kurios darosi betikslės, destruktyvios asmeniui arba santykiams ir svarstyti kitus pasirinkimus, pvz. įsivaikinimą.

Užsiprenumeruoti kaltė