malda

Kvietimas maldai

Suvokdami nuolatinį Dievo buvimą šalia, išgyvendami silpnumą, nusivylimą, neviltį, pyktį, patyrę išsipildymo džiaugsmą, kreipkimės į mūsų Viešpatį maldos žodžiais. Patikėdami Jam visus savo rūpesčius, emocijas, patirtis, neužmirškime dėkoti.

Visus savo išgyvenimus patikėkime Dievo Gailestingumui.

Nevaisinga šeima Bendruomenėje

Nevaisingoms poroms šv. Mišios kartais tampa skausmingiausiu savaitės įvykiu, nes jie jaučiasi nustumti į šalį tikinčiųjų bendruomenėje, kurioje stipriai pabrėžiama šeimos svarba. Reikėtų daug nuveikti, kad susikurtų aplinka, gydanti vien atėjus į bažnyčią. Su jautrumu kunigų pateikiamas liturginis įvykis, kuris švenčiamas išskiriant ir remiant šeimą, galėtų tapti proga nematomą nevaisingųjų kovą paversti regima.

Užsiprenumeruoti malda