NŠP

Natūralus šeimos planavimas

Šeimos planavimas – viena sudėtingiausių problemų, kurias tenka spręsti sutuoktiniams ir kuris visada susijęs su atsakinga tėvyste ir motinyste. Todėl sutuoktiniai, sąmoningai planuodami šeimą, turėtų pasirinkti tinkamas, moralias priemones šeimos planavimui. Natūralus šeimos planavimas labiau nei kiti metodai ugdo vyro ir moters savitarpio pasitikėjimą, pagarbą bei skatina abipusį atvirumą, dvasinį artumą ir bendrą supratimą.

Atsakinga tėvystė ir motinystė

Duoti gyvybę kitam žmogui, pažadinti jį gyvenimui yra ypatingos atsakomybės reikalaujantis veiksmas. Atsakinga tėvystė ir motinystė susijusi su daugeliu komponentų, t.y. fizinėmis, ekonominėmis, psichologinėmis ir socialinėmis sąlygomis. Sąmoningais tėvais laikysime tuos, kurie, protingai apsigalvoję ir kilnumo skatinami, nusprendžia laukti daugiau vaikų arba dėl rimtų priežasčių pasiryžta ribotą ar neribotą laiką vaikų negimdyti, bet kartu ir laikytis dorinių įstatymų.

Vaisingumo pažinimas

Žmogaus lytiškumas ryškus visose žmogiškosios veiklos srityse, tačiau prokreacijoje lyčių skirtumai akivaizdžiausi. Vyro ir moters vaisingumo skirtumai lemia ne tik išorės skirtumus: išvaizdą, sudėjimą, fizinę jėgą, balso tembrą, elgseną, bet ir lemia skirtingą prokreacinį bei socialinį vaidmenį. Kalbama apie pagrindinį vyro ir moters skirtumą: vyro galimybę tapti tėvu, o moters – motina. Duoti gyvybę kitam žmogui, pažadinti jį gyvenimui yra ypatingos atsakomybės reikalaujantis veiksmas, kai lytinis aktas yra atviras gyvybei, t.y. yra prokreacinis.

Užsiprenumeruoti NŠP