rizika

Nevaisingumo priežastys

Abiejų lyčių vaisingumą lemia daug genetinių ir išorinių veiksnių. Dėl tų veiksnių įtakos Lietuvoje, kaip ir kitose Europos šalyse, yra apie 15 proc. nevaisingų porų. Vaisingumo mažėjimas visame pasaulyje skatina mokslininkus tyrinėti nevaisingumo priežastis, kad būtų galima kuo tiksliau nusakyti nevaisingumo problemos sprendimo būdus. Šeima nevaisinga gali būti dėl moters, vyro arba abiejų sutuoktinių negalėjimo turėti vaikų. Yra ir tariamo nevaisingumo atvejų, kai abu sutuoktiniai vaisingi, bet nesusilaukia vaikų dėl savojo vaisingumo ypatumų ir jų nežinojimo.

Užsiprenumeruoti rizika