šeima

Gyvybės perdavimas prokreaciniu būdu

Krikščioniškoje etikoje žmogaus lytiškumas suprantamas kaip meilės ir gyvybės perdavimas, todėl visada pabrėžiamas nenutraukiamas egzistencinis ir psichologinis ryšys tarp gyvybę perduodančios (arba prokreacinės) žmogaus lytiškumo dimensijos ir meilę perduodančios (arba asmenis jungiančios) dimensijos. Naujos gyvybės perdavimas yra įmanomas dėl asmenų lytinių galių. Prokreacijos aktu pradedamas ir pagimdomas kitas asmuo, orumu ir verte prilygstantis savo tėvams. Vadinasi, lytinė galia leidžia asmeniui dalyvauti Dievo darbe perduodant gyvybę naujiems asmenims.

Gyvybės nepriklausomumas ir neliečiamumas

Žmogaus gyvybė nedisponuotina ir nežeistina, nes ji yra šventa iš prigimties. Tai pripažįsta kiekvienas sveikas protas nepriklausomai nuo religijos. Žmogus privalo pripažinti neįkainojamą Dievo Kūrėjo ir Tėvo padovanotos gyvybės vertę ir prisiimti atsakomybę. Dievas skelbia, kad jis yra absoliutus žmogaus, sukurto pagal Jo paveikslą ir panašumą, gyvybės Viešpats (Pr 1, 26-28), todėl žmogus negali daryti su ja ką sumanęs. Žmogaus gyvybė ir mirtis yra Dievo rankose ir galioje.

Užsiprenumeruoti šeima