skaistumas

Skaistumo prasmė

Skaistumas – darnus lytiškumo įjungimas į žmogaus asmenybę, t.y. į vidinę kūninio ir dvasinio žmogaus vienybę. Lytiškumas, iš kurio matyti, jog žmogus priklauso fiziniam pasauliui, tampa tikrai žmogiška asmens savastimi, kai jis įjungiamas į vieno asmens santykį su kitu, į visišką ir laiko nesaistomą abipusį vyro ir moters savęs dovanojimą neribotam laikui. Meilės skaistumas ir tyrumas yra šventi dalykai ta prasme, kad tai yra Dievo nustatyti tikros meilės pagrindai.

Gyvybės kultūros kūrimas

Susidūrus su šiuolaikiniame pasaulyje glūdinčiais nesuskaičiuojamais rimtais pavojais gyvybei, galima pasijusti visiškai bejėgiu: ima atrodyti, jog gėris niekada netaps toks galingas, kad nugalėtų blogį, kad esame milžiniško, dramatiško gėrio ir blogio, mirties ir gyvybės, „mirties kultūros“ ir „gyvybės kultūros“ konflikto liudytojai. Tačiau mes ne tik „susiduriame“ su šiuo konfliktu, bet neišvengiamai esame jo „viduje“: jis liečia mus visus, visi jame dalyvaujame, ir esame neišvengiamai atsakingi už tai, kad apsispręstume besąlygiškai remti gyvybę.

Atsakinga tėvystė ir motinystė

Duoti gyvybę kitam žmogui, pažadinti jį gyvenimui yra ypatingos atsakomybės reikalaujantis veiksmas. Atsakinga tėvystė ir motinystė susijusi su daugeliu komponentų, t.y. fizinėmis, ekonominėmis, psichologinėmis ir socialinėmis sąlygomis. Sąmoningais tėvais laikysime tuos, kurie, protingai apsigalvoję ir kilnumo skatinami, nusprendžia laukti daugiau vaikų arba dėl rimtų priežasčių pasiryžta ribotą ar neribotą laiką vaikų negimdyti, bet kartu ir laikytis dorinių įstatymų.

Vaisingumo pažinimas

Žmogaus lytiškumas ryškus visose žmogiškosios veiklos srityse, tačiau prokreacijoje lyčių skirtumai akivaizdžiausi. Vyro ir moters vaisingumo skirtumai lemia ne tik išorės skirtumus: išvaizdą, sudėjimą, fizinę jėgą, balso tembrą, elgseną, bet ir lemia skirtingą prokreacinį bei socialinį vaidmenį. Kalbama apie pagrindinį vyro ir moters skirtumą: vyro galimybę tapti tėvu, o moters – motina. Duoti gyvybę kitam žmogui, pažadinti jį gyvenimui yra ypatingos atsakomybės reikalaujantis veiksmas, kai lytinis aktas yra atviras gyvybei, t.y. yra prokreacinis.

Užsiprenumeruoti skaistumas