tikėjimas

Kvietimas maldai

Suvokdami nuolatinį Dievo buvimą šalia, išgyvendami silpnumą, nusivylimą, neviltį, pyktį, patyrę išsipildymo džiaugsmą, kreipkimės į mūsų Viešpatį maldos žodžiais. Patikėdami Jam visus savo rūpesčius, emocijas, patirtis, neužmirškime dėkoti.

Visus savo išgyvenimus patikėkime Dievo Gailestingumui.

Pastoracinės pagalbos nevaisingoms šeimoms gairės

Su nevaisingumu susidūrusios katalikų šeimos dažnai atsiduria savotiškoje socialinėje atskirtyje. Kasdieniniame gyvenime juos nedaug kas sieja su vaikų turinčiais katalikais, nes skiriasi poreikiai ir interesai, užimtumas, laisvalaikis. Neretai juntamas stiprus Bažnyčios mokymo nesuprantančių kitų šeimos narių spaudimas siūlant rinktis reprodukcines technologijas. Kadangi tradiciškai vaikai laikomi Dievo dovana, labai nelengva matyti, kaip kita buvusi nevaisinga šeima ima ir susilaukia vaikelio.

Naprotechnologija ir tikėjimas

Šiuo metu vyraujančių reprodukcinių technologijų požiūris į žmogaus asmenį ir žmogaus kūrimą yra kupinas materializmo ir individualizmo. Naprotechnologija, priešingai, vengia redukcionistinių klaidų, todėl išsiskiria kaip mokslas, neatsiskiriantis nuo etikos ir tikėjimo. Žvelgiant ir teoriškai, ir praktiškai, kontrastas tarp vyraujančio reprodukcijos mokslo ir NPT yra absoliutus.

Užsiprenumeruoti tikėjimas